Manakah diantara senyawa berikut yang mengandung ikatan rangkap

Atom adalah seperti bola pejal yang di dalamnya tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif teori model atom tersebut dikemukakan oleh .....

Atom karbon mempunyai ke khasan. Pernyataan yang tepat mengenai kekhasan atom karbon adalah ....

Atom adalah seperti bola pejal yang di dalamnya tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif teori model atom tersebut dikemukakan oleh .......

Atom karbon mempunyai ke khasan. Pernyataan yang tepat mengenai kekhasan atom karbon adalah ...........

tolong bantu no 2,4,5,7,9 beserta caranya ​

Apa dasarnya sehingga rutherford menyimpulkan dari percobaan penghamburan sinar ?

Perhatikan gambar struktur berikut: SCH2-6CH3 1 1CH3-CH-3C-4CH 7CH: SCH3 1 9CH2 1 10CH3 Tentukan jumlah atom C primer, sekunder. tersier, & kuarte … ner.​

Tentukanlah jumlah unsur dan perbandingan unsur dari senyawa H2SO4! ​

apakah jawapan bagi soalan ini, sya tidak berapa faham​

1. Jelaskan prosedur pengeringan sampel di laboratorium? 2. Mengapa pengeringan dengan microwave tidak boleh digunakan dalam laboratorium? 3. Bagaiman … a cara penyimpanan sampel padatan yang tidak dalam kemasan? 4. Bagaimana cara penyimpanan sampel padatan yang dalam kemasan?​

Atom adalah seperti bola pejal yang di dalamnya tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif teori model atom tersebut dikemukakan oleh .....

Atom karbon mempunyai ke khasan. Pernyataan yang tepat mengenai kekhasan atom karbon adalah ....

Atom adalah seperti bola pejal yang di dalamnya tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif teori model atom tersebut dikemukakan oleh .......

Atom karbon mempunyai ke khasan. Pernyataan yang tepat mengenai kekhasan atom karbon adalah ...........

tolong bantu no 2,4,5,7,9 beserta caranya ​

Apa dasarnya sehingga rutherford menyimpulkan dari percobaan penghamburan sinar ?

Perhatikan gambar struktur berikut: SCH2-6CH3 1 1CH3-CH-3C-4CH 7CH: SCH3 1 9CH2 1 10CH3 Tentukan jumlah atom C primer, sekunder. tersier, & kuarte … ner.​

Tentukanlah jumlah unsur dan perbandingan unsur dari senyawa H2SO4! ​

apakah jawapan bagi soalan ini, sya tidak berapa faham​

1. Jelaskan prosedur pengeringan sampel di laboratorium? 2. Mengapa pengeringan dengan microwave tidak boleh digunakan dalam laboratorium? 3. Bagaiman … a cara penyimpanan sampel padatan yang tidak dalam kemasan? 4. Bagaimana cara penyimpanan sampel padatan yang dalam kemasan?​

Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi D.

Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk dari penggabungan antara unsur nonlogam dengan unsur nonlogam. Ikatan kovalen berdasarkan jenis ikatannya dikelompokkan menjadi tiga jenis, diantaranya yaitu:

  1. Ikatan kovalen tunggal. 
  2. Ikatan kovalen rangkap dua.
  3. Ikatan kovalen rangkap tiga.

Untuk mengetahui jenis ikatan masing-masing unsur, maka terlebih dahulu harus mengetahui konfigurasinya.

1H=1s1, ev=18O=1s2 2s2 2p4, ev=67N=1s2 2s2 2p3, ev=59F=1s2 2s2 2p5, ev=717Cl=[Ne] 3s2 3p5, ev=7 

Setelah itu, menggambarkan struktur lewisnya untuk masing-masing molekul unsurnya.

Manakah diantara senyawa berikut yang mengandung ikatan rangkap